समाचार पत्र

इनाम पुरस्कार

इनामर्ड न्यूज एक इजाजतपत्र प्रस्ताव छ कि इवार्ड फाउण्डेशन-लोभ, सेक्स र इन्टरनेटको काममा। तपाईंको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न यहाँ साइन-अप गर्नुहोस्।

निम्न संस्करणहरू अब उपलब्ध छन्:

न। 1 इनाम पुरस्कार

नम्बर 2 समर 2017

नम्बर 3 विशेष संस्करण

नम्बर 4 शरिर 2017

नम्बर 5 शीतकालीन 2018

नम्बर 6 स्प्रिंग 2018

नम्बर 7 उत्सव संस्करण 2018

अर्को संस्करण ग्रीष्मकालीन 2018 मा प्रकाशित गरिनेछ।

यदि तपाइँसँग एक कथा छ भने तपाई हामीलाई सुविधा देख्नुहुन्छ, कृपया हामीलाई एक नोट छोड्नुहोस् info@rewardfoundation.org.

प्रिन्ट अनुकूल, पीडीएफ र ईमेल